Стъпка 1

Генериране на УИН

за издаване на документи за самоличност на български граждани


ЕГН

Дата на раждане
Място на раждане (Населено място, община, област или държава)
Имена на кирилица (име, презиме, фамилия)
Имена на латиница (име, презиме, фамилия)


Важно! Копирайте уникален идентификационен номер (УИН), който се намира под Вашия генериран QR код в стъпка 2 "Запазване на час", за да може да запазите час в избраната от Вас консулска служба.

Уважаеми заявители, информираме Ви, че електронната консулска услуга не събира и не съхранява личните Ви данни!