Подмяна на СУМПС

Подмяна на СУМПС

Свидетелство за управление на МПС

Общи условия

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може да подаде заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в дипломатическо или консулско представителство.
В представителството, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. В автоматизираната информационна система се въвеждат следните данни:

  • 1. личните данни от заявлението
  • 2. информация за приложените документи
  • 3. подписа на заявителя
  • 4. снимката на заявителя

Срокове

В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението СДВР връща отговор до представителството относно възможността за издаване на СУМПС.
В случай че има пречка за издаване на СУМПС поради определени несъответствия на попълнените данни, представителството уведомява заявителя в срок до 7 работни дни за необходимостта от тяхното отстраняване.
В случай че в срок до един месец от уведомяването на заявителя всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на СУМПС се прекратява.

Изискване за снимка

В представителствата, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, се изисква освен подаване на заявление за издаване на СУМПС, да се приложи и снимка.

Изпращане на заявленията за СУМПС

Приетите по този начин заявления за издаване на СУМПС могат да се изпращат до представителствата от Министерството на външните работи:

  • 1. по служебен път;
  • 2. чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга DHL.

Получаване на документа

СУМПС се издава от СДВР. Справка, дали новоиздаденият СУМПС е получен в съответната консулска служба може да бъде направена в раздела „Получени БЛД в Консулската служба“ на интернет-страницата https://www.consulatebg.eu/status.
Консулските служби предоставят информация по телефон, електронна поща и пр. за получените документи за самоличност, в случаите, в които е предплатена доставка чрез лицензираната куриерска фирма DHL.